15000 besøkende i Trafoen

Denne måneden passerte vi besøkende nr 15000 i Trafoen siden åpningen i 2005.

Da Trafoen åpnet i mars 2005 var det kun tanken at det skulle være et prosjekt som skulle pågå i 3 år. I 2007 ble den gjort permanent og siden da er brukergruppen utvidet betraktelig. 

Fra en forsiktig start med kun kjøreskolene som brukere, er Trafoen nå benyttet av 18pluss-kursene, 10.klassinger som har trafikk valgfag, kriminalomsorgen, politiet, Statens Vegvesen, yrkessjåfører og mange flere. Vi øker antall besøkende hvert år og nå har vi altså passert besøkende nr 15 000! 

Vi håper og tror at disse 15000 personene sitter igjen med noen bevisste tanker rundt sin egen rolle i trafikken og at besøket i Trafoen har fått dem til å tenke forebyggende om ulykker. Vi har stor tro på at et besøk i Trafoen kan være med på å endre holdninger og gi større selvinnsikt i forhold til egen risiko og adferd i trafikken.


«Tilbake

Eksterne nyheter

Ungdomsulykker

I annenhver trafikkulykke der ungdommer er involvert, blir en eller flere av de unge alvorlig skadet eller drept.
Bruker DU bilbeltet riktig?

Her viser ambulansesjåfør Trond Boye Hansen deg hvordan beltet skal brukes.

Les mer på NRK

Trafoen har bidratt til at færre unge blir skadet og drept i trafikken!

Siden 2007 har antall unge drepte og skadde i Agder-trafikken blitt halvert.

Les mer på Fædrelandsvennen

Hvilken dag fyller du bensin?

I følge denne artikkelen kan det være stor forskjell om du fyller tanken på en søndag kontra på en tirsdag.

Les mer på P4.no

Nedgang i antall drepte i trafikken

Antallet personer (152) som mistet livet på norske veier i 2014 er det laveste på 60 år. Likevel er det 152 for mange.
(Tallet er i ettertid justert ned til 149 drepte. 149 for mange) Ungdom er fortsatt overrepresentert.
En tankevekker er det også at over 40 % av de drepte ikke brukte bilbelte.
LES MER HER


Les mer på Trygg Trafikk

Færre unge dør i trafikken

Men unge menn i alderen 18–24 år er fortsatt overrepresentert i ulykkesstatistikken...
Les artikkelen og se The Kid. Og så du?...KJØR FORSIKTIG!

Les mer på Nrk Rogaland

Design: Dots | Makeweb CMS 4.1 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere