Hvem er Trafoen for?

I starten ble Trafoen mest brukt av kjøreskoler, der elever som var på glattkjøring fikk benytte dette opplegget.
Si gjerne i fra til kjøreskolelæreren din at du ønsker en gjennomgang, slik at du får banekjøring på en mandag.

I dag er situasjonen noe annerledes, da bruken av Trafoen har økt betraktelig. Kjøreskoler benytter fremdeles Trafoen til sine klasse B-elever (på mandager) men i tillegg er flere instanser nå sterkere inne enn før. Vi har fortsatt et godt samarbeid med politiet i Agder-fylkene. Herunder også kriminalomsorgen, friomsorgen og konfliktrådet. Ungdom og voksne, som har begått en trafikkforseelse, får tilbud om å delta. Videre har studenter fra politiskolen besøkt oss.
Trafoen er fra 2014 også en viktig bit av trafikkopplæringen for elever som har trafikk valgfag på 10.trinn. Her er både elever og lærere innom. I skoleåret 2017-2018 var 430 elever gjennom Trafoen.
Som tidligere er Trafoen også en av tre moduler på 18pluss-kurset. Les mer.
Utover dette har vi satt sammen et to-moduls-kurs for Vest-Agder Fylkeskommune, der de ansatte får gjennomgå et "skadested", samt Trafoen. Dette er en viktig bit av HMS-arbeidet deres, og slike opplegg kan også tilbys andre bedrifter om ønskelig. Vi har hatt flere politikere og andre med spesiell interesse for trafikksikkerhetsarbeid innom, noe vi setter stor pris på.

På mange måter kan man si at Trafoen er for alle over 15 år som ferdes i trafikken!

Ta gjerne kontakt hvis du/dere ønsker å besøke oss!

Se også vår visjon.

Design: Dots | Makeweb CMS 4.1 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere