Flere fotgjengere og syklister omkommer på veiene

48 personer døde i trafikken i sommer. Trygg Trafikk er spesielt bekymret for de myke trafikantene.

Hittil i år har 17 myke trafikanter omkommet, mot 12 på samme tid i fjor. Trygg Trafikk ber alle trafikanter om å være ekstra varsomme utover høsten. Skolestart gjør at mange barn og unge med liten trafikkerfaring ferdes på veiene.Les mer på Trygg Trafikk sine sider: javascript:void(314193);

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere