Hva er sikkerhetshallen?

Høsten 2018 ble vi tildelt kr 500 000,- fra Samferdselsdepartementet til å bygge en sikkerhetshall i tilknytning til Trafoen. 

I løpet av vinteren 18/19 satte vi opp vår egen sikkerhetshall som ble høytidelig åpnet av Samferdselsminister Jon Georg Dale den 11.mars 2019. 

Sikkerhetshallen utvider tilbudet vi kan gi til våre besøkende. Trafoen kan kun ta imot 6 personer om gangen. Dette har vi opplevd er problematisk, spesielt for ungdomsskolene som har mange elever som ønsker å besøke oss. Den nye sikkerhetshallen gjør at vi kan ta imot 12 deltakere samtidig. De blir da delt i to grupper som får en time i Trafoen og en time i sikkerhetshallen.

I denne hallen blir det jobbet praktisk med temaer som blant annet sikkerhetsbelte, rus og fart.  Deltakerne får prøve en Bråstans hvor de får kjenne hvordan sikkerhetsbeltet virker, de får se hvor mye vekten vår øker om vi kommer i fart og vi har mulighet til å vise bilder og film på skjermen vår. Vi har også en promilleløype hvor deltakerne kan oppleve hva promille gjør med noen av sansene våre. 

Opplegget i Sikkerhetshallen kan tilpasses de ulike gruppene som kommer på besøk, både i forhold til aldersnivå og fokuset som ønskes. 

              

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere