Hva er VR briller?

VR-brillene ble tatt i bruk første gang våren 2020. Ønsket med VR-brillene er å kunne ta Trafoen med oss ut til grupper som ikke har mulighet til å komme til Trafoen. 

I VR-brillene er filmene i Trafoen satt sammen til en film som varer i 14 minutter. Ved hjelp av VR teknologien har deltakerne mulighet til å se handlingen fra alle vinkler. Ved å snu seg rundt eller se opp og ned kan de få et inntrykk av å stå midt i situasjonen. Lyden i head-settet som følger med, er styrt slik at den følger filmen. Dette for at totalopplevelsen skal bli mest mulig realistisk. Vi har kjøpt inn 20 VR-briller med head-sett. I tillegg har vi lademuligheter til 10 sett av gangen.

VR-brillene kan vi bruke på større grupper enn vi har i Trafoen. Men fordi vi ønsker å være tro mot Trafo-konseptet hvor små grupper er viktig, så har vi bestemt at maks antall i en gruppe kan være 15 personer. Da må vi tillegg ha minst 2-3 timer, da det er viktig at alle skal bli hørt og sett. VR-brille opplegget blir kjørt som en vanlig Trafo økt, hvor vi etter filmvisning har en samtale med deltakerne om deres opplevelse og erfaringer. Deretter gjør vi en oppgave sammen hvor målet er refleksjon og risikoforståelse relatert til seg selv.

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere