Hvem er Trafoen for?

Trafoen er for alle over 15 år som ferdes i trafikken!

I starten ble Trafoen mest brukt av kjøreskoler, der elever som var på glattkjøring fikk benytte dette opplegget. (Si gjerne i fra til kjøreskolelæreren din at du ønsker en gjennomgang, slik at du får banekjøring på en mandag. Da er nemlig Trafoen reservert for klasse B-elever.)

I dag er situasjonen noe annerledes, da bruken av Trafoen har økt betraktelig. Kjøreskoler benytter fremdeles Trafoen til sine klasse B-elever men i tillegg er flere instanser nå sterkere inne enn før. Vi har et godt samarbeid med politiet i Agder-fylkene. Herunder også kriminalomsorgen, friomsorgen og konfliktrådet. Ungdom og voksne, som har begått en trafikkforseelse, får tilbud om å delta. Videre har studenter fra politiskolen besøkt oss.

Som tidligere er Trafoen også en av tre moduler på 18pluss-kurset. Les mer.
Utover dette har vi blant annet satt sammen et to-moduls-kurs for Agder Fylkeskommune og Statens Vegvesen, der de ansatte får gjennomgå et "skadested", samt Trafoen. Dette er en viktig bit av HMS-arbeidet deres, og slike opplegg kan også tilbys andre bedrifter om ønskelig. Vi har hatt flere politikere og andre med spesiell interesse for trafikksikkerhetsarbeid innom, noe vi setter stor pris på.

Trafoen blir også brukt til lærlinger som en del av HMS-opplæringen, studenter på folkehelsestudiet på Universitet i Agder har et besøk her inne i sin undervisning og flere av kursene til Skandinavisk Trafikksenter inneholder et Trafobesøk. 

Fra 2014 er Trafoen også en viktig bit av trafikkopplæringen for elever som har trafikk valgfag på 10.trinn. Her er både elever og lærere innom. I skoleåret 2022-2023 var 451 10.klassinger gjennom Trafoen. For å tilpasse oss undervisningen og begrense logistikken, har vi laget et dobbeltopplegg for skolene. De får et totimers opplegg hvor gruppen deles i to, med en time i Trafoen og en time i vår nye Sikkerhetshall. 

På mange måter kan man si at Trafoen er for alle over 15 år som ferdes i trafikken!

Ta gjerne kontakt hvis du/dere ønsker å besøke oss!

Se også vår visjon.

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere