Starten..

Slik oppsto TRAFO prosjektet

10. oktober 2002 omkom fire ungdommer på Dalane mellom Kristiansand og Vennesla. Bilen de kjørte, en eldre VW Golf, kom i brann etter at de kjørte utfor veien i stor fart og traff et gjerde klokka ett om natta. De tre venninnene Yvonne Lunden Halseth, Therese Mortensen og Ingrid Waade var blant de mange som mistet nære venner og kamerater i ulykka. Det hadde vært flere tragiske ulykker i perioden og de tre jentene hadde mistet flere venner. Nå mente de noe måtte gjøres for at folk skulle få øynene opp.

Ved hjelp av Dagbladet fikk de et møte med daværende samferdselsminister Torill Skogsholm. Påfølgende avisartikkel søndag 24. november 2002 ble observert av Arild Nærum fra Statens vegvesen Vest-Agder, som tok kontakt med jentene dagen etter. Dette resulterte også i medieoppslag både på NRK og i Fædrelandsvennen. En uke senere ble det første møtet med jentene avholdt, der også Liv Skare Falkum fra Trygg Trafikk og Egil Strømme fra Vest-Agder fylkeskommune var med. Jentene la der fram noen forslag til hva de mente kunne ha effekt overfor ungdom. Tanken om å la ungdommen, på en eller annen måte, oppleve konsekvensene av en trafikkulykke, stod sentralt. Jentene etterlyste flere ungdommer til et videre arbeid og fikk straks svar fra Tommy Tofteland, som siden har vært med i hele prosessen.

Utvikling

En opplevelse av konsekvenser av en trafikkulykke ble raskt satt i sammenheng med føreropplæring, noe som førte til at Ole Wiktor Olsen, som da var daglig leder av Skandinavisk trafikksenter, ble trukket inn i prosjektet. De fire ungdommene fikk raskt opp en skisse som viste hva de kunne tenke seg.

De var helt fra starten veldig tydelige på at dette var noe alle ungdommer skulle oppleve alene, og tegnet en skisse der en labyrint med bilder av ulykker førte fram til et bilvrak. I utgangspunktet var det tenkt at dette senteret skulle ”stå på egne bein” uten noen form for veiledning. Det ble undersøkt hva som var gjort andre steder. Det ble bl.a arrangert en studietur til trafikkopplæringssenteret Stora Holm i Gøteborg i februar 2003. Der var ”Innsikten” etablert som et sted der det ble vist bilder, video, et bilvrak, samt demonstrert kollisjonskrefter via ”bråstopp” og ”veltepetter”. Dette senteret var basert på gruppebesøk og krevde en egen veileder. Ungdommene ønsket å lage noe annet enn dette. I mars 2003 ble Bjørn Fredheim og Focus Film trukket inn. Sammen med ungdommene utarbeidet de en skisse til et senter med fem rom, der det første rommet var et venterom. I det neste var en med på en kjøretur som endte med en ulykke, i rom tre var en inne på et sykehus der de skadde ble brakt inn. I det fjerde rommet ble det holdt en minnestund, mens et femte rom var ”skrifterom”. Dette senteret skulle være et eget hus, med spesiell arkitektur, med film og lyd, et opplevelsessenter. Det ble gjennomført et forprosjekt som var ferdig 10. juni 2003. Forprosjektet ble presentert for fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø (NSM-utvalget) 19. juni, og ble svært godt mottatt. Prosjektet nå var blitt av en helt annen karakter, og med en helt annen kostnad enn det som først var tenkt. Focus Film har skrevet manus og foretatt innspilling av filmene som benyttes. Det er bl.a gjort ved hjelp av en egenutviklet filmrigg som tar opptak i tilnærmet 360 graders vinkel og tillater dermed projisering av film på alle fire veggene i rommet. Alt blir styrt av en ”datasentral” som gjør at bygget er automatisert. Den tekniske sammensetningen er utviklet av Trond Tveit.

Prosjektet ble evaluert og vurdert fra flere hold underveis i prosessen. Både SINTEF i Trondheim, TØI i Oslo og Høgskolen i Rogaland var involvert.

Økonomi

Bygget med teknisk utstyr og filmer er finansiert gjennom et spleiselag mellom Areal og Transportprosjektet i Kristiansandsregionen, som er de seks kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne, Sogndalen, Birkenes og Lillesand på den ene siden og Statens vegvesen region sør på den andre. Statens vegvesen gav en ekstrabevilgning samt en omprioritering av ordinære trafikksikkerhetsmidler innen budsjettet til Statens vegvesen Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune tok ansvar for driftsmidler i prosjektperioden gjennom vedtak i fylkestinget 20. april 2004.

Plassering

Da planene var blitt så konkrete at et hus skulle bygges, valgte man å legge bygningen på Skandinavisk Trafikksenter. Det ble vurdert andre alternativ, bl.a videregående skoler. Skandinavisk Trafikksenter ble valgt vesentlig på grunn av tilknytningen til føreropplæringen.
(Utdrag fra Prosjektbeskrivelse med målsetting)

Fram til prosjektet ble åpnet var dette altså en prosess der mange bidro, og resultatet er en kombinasjon av alle bidragene. I tillegg til ungdommene har de viktigste bidragsyterne vært Statens Vegvesen, Vest-Agder fylkeskommune, Trygg Trafikk, Skandinavisk Trafikksenter og Focus Film.
Geir Sundet var ansatt som prosjektleder fra starten, og han var i stillingen i nærmere ti år. Han var en særdeles viktig brikke i arbeidet med å drive og videreutvikle prosjektet, og han var en forkjemper for å gjøre dette til et permanent trafikksikkerhetstiltak, noe det ble i 2007.

Fornying

Høsten 2016 ble det gjort en stor jobb i å oppgradere Trafoen. Mye har skjedd både med teknologi og samfunn siden filmene fra 2005 ble laget. Det ble derfor besluttet å produsere nye filmer med dagens kvalitet og utstyr, men beholde innholdet mest mulig lik originalen. Christian Wulff ble valgt til å produsere filmene som ble filmet på tilsvarende måte som den opprinnelige filmen, slik at deltakeren opplever å stå midt i situasjonen. Lydkvaliteten ble også oppgradert betraktelig slik at det nå er surround lyd i alle rom. I tillegg til oppgradering av lyd og bilde, ble det kjøpt inn nytt smartboard til oppsummeringsrommet. 

Høsten 2017 ble det lagt inn wifi til Trafoen slik at man også kan vise klipp fra internett i oppsummeringsrommet. Det ble også gjort forbedringer i nettløsningen slik at alle deltakere nå registrerer seg digitalt og alle vil få tilsendt oppgaven sin som en påminnelse om besøket, når det har gått en stund. 

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere