15 000 besøkende i Trafoen

15000 besøkende i Trafoen

Denne måneden passerte vi besøkende nr 15000 i Trafoen siden åpningen i 2005.

Da Trafoen åpnet i mars 2005 var det kun tanken at det skulle være et prosjekt som skulle pågå i 3 år. I 2007 ble den gjort permanent og siden da er brukergruppen utvidet betraktelig. 

Fra en forsiktig start med kun kjøreskolene som brukere, er Trafoen nå benyttet av 18pluss-kursene, 10.klassinger som har trafikk valgfag, kriminalomsorgen, politiet, Statens Vegvesen, yrkessjåfører og mange flere. Vi øker antall besøkende hvert år og nå har vi altså passert besøkende nr 15 000! 

Vi håper og tror at disse 15000 personene sitter igjen med noen bevisste tanker rundt sin egen rolle i trafikken og at besøket i Trafoen har fått dem til å tenke forebyggende om ulykker. Vi har stor tro på at et besøk i Trafoen kan være med på å endre holdninger og gi større selvinnsikt i forhold til egen risiko og adferd i trafikken.


«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere