Innspilling fra akutten

Nye filmer i Trafoen

Trafoen har fått nye filmer i alle rom. 

Høsten 2016 ble det spilt inn nye filmer til alle 4 filmrommene i Trafoen. Filmene som har vært frem til nå er de som opprinnelig ble laget til åpningen i 2005. Mye har endret seg siden den gang, både med tanke på lyd-og bildekvalitet, prosedyrer på skadested og kanskje ikke minst biler, utstyr og klær. 

Målet med de nye filmene var klart: Vi ønsket nye, oppdaterte filmer i god, moderne kvalitet og med surround-lyd og effekter. Filmene skulle reflektere dagens rutiner og prosedyrer hos hjelpepersonellet og være så realistiske som mulig på alle områder.

Vi var imidlertid klare på at det særdeles viktig å være tro mot konseptet. Innholdet og budskapet i filmene skulle være så likt som mulig, kun med små justeringer. Det viktigste for oss er at vi har realistiske filmer som berører deltakerne og får dem til å reflektere rundt temaet trafikk. 

Filmene ble tatt opp i løpet av noen få hektiske uker i november 2016. Christian Wulff fikk oppdraget med å produsere filmene i tett samarbeid med oss. Filmen fra ulykka og minnestunden ble filmet på Toftelandsveien i Søgne med god hjelp fra nødetatene i distriktet og mange flinke statister. Filmen fra aktutten er filmet på en øvelse på Sørlandet Sykehus i Kristiansand. 

Fredag 13.1 var det premiere på filmene for alle instruktørene våre og i løpet av de 2 første ukene med nye filmer fikk mer enn 150 personer gått igjennom Trafoen. Vi konstaterer at Trafoen fortsatt berører og engasjerer. Den får folk til å reflektere over sine holdninger og sin rolle i trafikken. Så nå er filmer og teknikk oppdatert og Trafoen er klar for å ta imot nye besøkende i mange år fremover. 


Artikler fra filminnspillingen i lokale media:

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Arrangerte-dodsulykke-for-filminnspilling-693611b.html

http://www.n247.no/?nyhet=4863«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere