Ungdom og trafikkulykker

De harde fakta er at trafikken er en av de vanligste dødsårsaker blant ungdom mellom 16 og 24 år.

De viktigste dødsårsakene i trafikken er:
- Manglende erfaring/førerdyktighet og/eller uoppmerksomhet.
- For høy fart.
- Kjøring i rus.
- Manglende bruk av bilbelte.

De 10 første månedene etter at man har fått lappen, viser seg å være en svært utsatt periode når det gjelder risiko for å havne i en ulykke.

Jenter som omkommer sitter ofte på med gutter.
- I årene 2005-2012 døde 29 jenter i alderen 15 til 19 år som bilpassasjerer.
- Blant sjåførene var det fire kvinner og 22 menn.
- I 12 av disse ulykkene var bilføreren en mann under 21 år.
- 10 av sjåførene overlevde ulykkene. 9 av disse var menn.

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere