Trafikk valgfag

Våren 2014 fikk for første gang elever på 10.trinn besøke Trafoen i forbindelse med valgfaget Trafikk. Dette tilbudet ble før sommeren gitt til alle ungdomsskolene i Kristiansand. Flere skoler viste stor interesse og vil nå bruke Trafoen som et ledd i undervisningen. 
I løpet av skoleåret 2014-2015 regner vi med at nærmere fem hundre 15-16 åringer kommer til å gå gjennom Trafoen. Oppgavene de løser hos oss blir sendt de ulike skolene i etterkant, og kan på den måten jobbes videre med der.
Først ut denne høsten var ei gruppe med seks elever på 10.trinn fra Holte skole. Foran fra v: Karen Fjermeros, Natalie Hansen Farias, Idun Håland.
Bak fra v: William Wallace Gabrielsen. Erlend Øydna Andersen, Eirik Dølemo.

Vi spurte elevene Karen Fjermeros og William Gabrielsen om hva de syntes om opplegget i Trafoen.

 
Karen:
"Jeg synes det var veldig bra og lærerikt. Vi fikk innblikk i ei trafikkulykke, og det var spesielt. Vi så liksom alt som skjedde. Oppgaven (sola) vi jobbet med til slutt var interessant og gjorde inntrykk. Det ga meg mange refleksjoner og jeg ble mere obs på egen risiko i trafikken. Etter dette besøket tror jeg nok jeg kommer til å ha med meg tanker om at det faktisk kan skje med meg også."

 
William:
"Jeg synes det var spesielt. En helt annen måte å se en trafikkulykke på. Det var også litt trist, og jeg fikk et perspektiv på at det faktisk kan skje med meg også. Jeg føler jeg lærte en del av jobbingen med sola. Det var for eksempel veldig spesielt å høre om at det er mange som kjører ruspåvirket i Norge. Tanker jeg tar med meg herifra er at jeg skjønner at ei trafikkulykke også kan skje meg, og ikke bare alle andre."

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere