Nyopprettet Nasjonalt forum for holdningsskapende trafikksikkerhet

Trafoen og 18pluss har tatt initiativ til å starte opp et nasjonalt forum for holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

Det er opprettet et Nasjonalt Forum for Holdningsskapende Trafikksikkerhet som har som mål å styrke det holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeidet i fylkene.

Forumet består pr i dag av følgende personer: 

Jannike Bondevik; Trafikksikkerhetshallen i Stavanger

Rune Bertheussen; Trafikksikkerhetshallen i Bergen

Åsmund Sletten; Norsk Vegmuseum/SVV

Bjørn Ivar Birkeland, Torstein Salvesen og Tom Erik Dønnestad; Nullvisjonen Agder

Marit Bech Olsen og Anette Risvand Fossheim; 18pluss/Trafoen.


Arbeidet med holdningsskapende trafikksikkerhet varierer veldig fra fylke til fylke og de som jobber med det sitter gjerne litt alene.

Forumet ønsker å bidra til at vi som jobber holdningsskapende kan lære av hverandre og dele kunnskap og erfaringer.

Vi ønsker også å få en oversikt over hva som gjøres av holdningsskapende trafikksikkerhet rundt om i fylkene og på den måten knytte til oss flere. 

Forumet møtes i første omgang digitalt ca annenhver måned, men håper også å kunne gjennomføre en felles workshop i løpet av våren 2022.

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere