Offisiell åpning av vår nye sikkerhetshall

Mandag 11.mars 2019 ble vår nye sikkerhetshall åpnet av Samferdselsminister Jon Georg Dale.

I august 2018 fikk vi innvilget vår søknad om tilskudd til en ny sikkerhetshall fra Samferdselsdepartementet. Siden da har vi jobbet hardt for å få prosjektet ferdig og hallen på plass. Mandag 11.mars 2019 ble hallen offisielt åpnet av Samferdselsminister Jon Georg Dale. Han roste oss for den viktige jobben vi gjør og for det gode samarbeidet som er i trafikksikkerhetsmiljøet på Agder. Leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, Christian Eikeland uttrykte også en stor glede over at vi nå har fått et nytt tilskudd til trafikksikkerhetsarbeidet i regionen. 

Den nye Sikkerhetshallen er et kjærkomment tilskudd til trafikksikkerhetsarbeidet som drives av fylkeskommunen. I denne hallen vil det bli jobbet praktisk med temaer som blant annet sikkerhetsbelte, rus og fart.  Deltakerne vil få prøve en Bråstans hvor de får kjenne hvordan sikkerhetsbeltet virker. Den nye sikkerhetshallen vil også gjøre at anlegget kan ta imot flere deltakere samtidig. De blir da delt i mindre grupper som roterer mellom aktivitetene.

Det kombinerte tilbudet med Trafo og sikkerhetshall kan tilpasses alle typer grupper: ungdomsskoleklasser, folkehøyskoleelever, lærlinger, studenter, bedrifter som vil sette fokus på trafikksikkerhet, idrettslag som vil gi sine medlemmer gode holdninger osv. 

Bare ta kontakt om dette kunne være noe for din gruppe:)

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere