TRAFOEN UTVIDER TILBUDET

Trafoen har fått tilsagn om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak for 2018 fra Samferdselsdepartementet.

Trafoen har mottatt et tilskudd på kr 500 000,- til oppføring av en sikkerhetshall. Det betyr at vi vil få vår egne sikkerhetshall i nærheten av Trafoen. Denne vil vi bruke når vi får besøk av større grupper. Vi bruker allerede Skantraf sin sikkerhetshall i undervisningen for skoleklasser. Her er imidlertid kapasiteten sprengt, så vi ser frem til å få vår egen. Hallen vil forhåpentligvis stå klar før utgangen av 2018. 

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere