Vegdirektøren på besøk i Trafoen

I forbindelse med deltakelsen på Bymiljøkonferansen 2018 besøkte vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører Terje Damman Trafoen i Kristiansand.

Vegdirektøren er godt oppdatert på trafikksikkerhetsarbeid og har god kjennskap til tiltakets betydning i vår region. Han benyttet anledningen til å påpeke at vi må legge vekk den sørlandske beskjedenheten og bli tydeligere på at dette har gitt resultater i vår region. 
https://www.vaf.no/aktuelt/vegdirektoeren-paa-besoek-i-trafoen/

«Tilbake

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere