Antall drepte og skadde 2004-2012

Der du ser de høyeste søylene finner du aldersgruppen 16 til 24 år.

Tallene som vises her er fra årene 2004 til 2012, men de har dessverre ikke endret seg nevneverdig. Trafikksikkerhetstiltakene i Agder, som for eksempel Nullvisjonen, 18pluss og Trafoen jobber for å rive denne "fjellveggen"...

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere