Hva er Trafoen?

Trafoprosjektet startet som et trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand, og åpnet 17. mars 2005. Det var planlagt å pågå i tre år, til 2007, men ble da gjort til et permanent tiltak.
Planlegging, utvikling og byggearbeid tok litt over to år. Det er nå Agder fylkeskommune som finansierer og eier tiltaket.

Initiativtakere til prosjektet var fire ungdommer som mistet flere venner i trafikkulykker tidlig på totusentallet. Da de opplevde å miste fire venner i en tragisk bilulykke i oktober 2002 ble en idè unnfanget, og arbeidet startet mot det som i dag er Trafoen. Initiativtakernes mål var å forhindre at andre unge skulle oppleve det samme som de selv hadde gjort. De ville at andre skulle få føle litt på det de selv opplevde, uten å måtte gjøre det "på ordentlig". De ønsket med andre ord å gi unge mennesker en tankevekker, men dette måtte skje uten noen bruk av pekefinger.
Respekt-anerkjennelse og likeverd er Trafoens parole:

Respekt; Hos oss blir alle sett og hørt og alle får fortelle sin historie. Vi møter alle med respekt og gir de mulighet for å utvikle seg og sin særegenhet.

Anerkjennelse; vi jobber videre med det folk er gode til i stedet for å konfrontere dem med ting de ikke kan. Mestring skaper selvtillit som øker læringsmulighetene. Anerkjennelse og skryt av det som faktisk er bra funker bedre enn negativ kritikk av det som er dårlig.

Likeverd; hos oss har alle mennesker like stor verdi og er like verdifulle, uavhengig av menneskelig mangfold og variasjon.

Trafoen består av et eget bygg med særegen arkitektur. I bygget er det fem rom. I fire av rommene vises det film, mens det femte rommet er til samtale og refleksjon. Deltakerne går gjennom rommene i en fastsatt rekkefølge, og opplever gjennom filmene en trafikkulykke på nært hold.
 
Trafoen har nært samarbeid med tiltaket 18pluss. Dette kan du lese mer om på 18.pluss.no

I dag er det en leder som har det overordnede ansvaret for Trafoen og 18pluss. I tillegg er det en fast ansatt veileder som organiserer bruken av Trafoen, har det pedagogiske ansvaret for instruktørene, og som selv er instruktør. Veileder i Trafoen har også ansvar for drift og vedlikehold av tiltakets webside www.trafoen.no. I tillegg til veileder i full stilling er det innleid instruktører på timesbasis.

Tiltaket har som målsetting å påvirke elevenes bevissthet, oppfatning og holdning til risiko,
samt øke forståelsen for årsak til og konsekvensen av ulykker. Navnet TRAFO kommer fra ordet transformasjon, som  betyr: endring/forandring.

Den pedagogiske tenkingen bygger på ønske om størst mulig egenaktivitet og engasjement
blant deltakerne. Man søker å nå holdninger og selvinnsikt gjennom mobilisering av følelser.
Tiltaket satser sterkt på kvalitetssikring og evaluering. Både TØI, SINTEF og Rogalandsforskning
evaluerte prosjektplanen før tiltaket ble satt igang. 

Er du nysgjerrig på historien bak Trafoen? Den kan du lese om HER..

Les gjerne også Hvem er Trafoen for?

Her kan du se hvem som er Ansatte i Trafoen.

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere