Vår visjon

Vi har ett hovedmål og en visjon med det vi holder på med.
Vi vil at DU skal overleve!

Tall og statistikker gjennom flere år viser at unge mellom16-24 år er spesielt utsatt for å havne i trafikkulykker. Dette kan vi ikke akseptere. (Trollveggen: Les her..)

116 mennesker omkom i trafikken i 2022. Selv om vi er et av de sikreste landene i verden er dette 116 for mange. 

Vi har tro på at forebyggende arbeid har effekt, og ønsker å bidra i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet, da særlig rundt det som foregår i Agderfylkene.
På det generelle plan har TRAFO-tiltaket målsetting om å bidra til:
- Færre ulykker og dødsfall i trafikken.
- Respekt for eget og andres liv.
- Vilje til å ta ansvar.
Målsetningen er videre å øke forståelsen for årsaker til- og konsekvensen av trafikkulykker.

Vi er klar over at det vil være vanskelig, nærmest umulig, å endre en holdning i løpet av ett besøk i Trafoen, men hvis vi kan bidra til å gi deltakerne noen nye tanker, økt selvinnsikt og bevisstgjøring rundt egen risiko i trafikken, så er vi langt på vei fornøyde.

Design: Dots | CMS by Makeweb 

Postadresse:
TRAFO
Boks 9085
4696 Kristiansand

Besøksadresse:
Skandinavisk Trafikksenter
Skibåsen 25
Sørlandsparken
4696 Kristiansand

Eier

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere